בקשת הלוואה ללקוח חדש

 
לחתימת הסכם יש לצרף מסמכים נלווים.
 
 
טופס בקשה להלוואה
 
 

פרטי איש קשר

 
 
 
 

פרטי בית העסק

 
 
 
 
 
 

כתובת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרטי חשבון בנק לזיכוי
 
 
 
 
האם יש לך חסכונות?
 
 
 
 
 
 
 
 
צרף קבצים:
  • דפי חשבון בנק (3 חודשים אחרונים)
  • דוחות מע"מ (3 חודשים אחרונים)
  • צילום תעודת זהות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהתאם לחוק יצוין כי אי עמידה בפירעון הלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.