בקשת הלוואה ללקוח חדש

לחתימת הסכם יש לצרף מסמכים נלווים.
 
טופס בקשה להלוואה
 

פרטי איש קשר

פרטי בית העסק

כתובת

 
 
 
 
פרטי חשבון בנק לזיכוי
האם יש לך חסכונות?
 
 
 
 
צרף קבצים:
  • דפי חשבון בנק (3 חודשים אחרונים)
  • דוחות מע"מ (3 חודשים אחרונים)
  • צילום תעודת זהות
 
 
 
בהתאם לחוק יצוין כי אי עמידה בפירעון הלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.