טופס בקשה להצטרפות לשירותי סליקה

 
לחתימת הסכם יש לצרף מסמכים נלווים.
 

פרטי איש קשר

 
 
 
 

פרטי בית העסק

 
 
 
 
 
 
 
כתובת בית עסק
 
 
 
 
 
 
פרטי חשבון בנק לזיכוי
 
 
 
 
פעילות בית העסק
 
 
 
 
 
 
 
לקוחות
 
 
 
 
 
 
אופן המכירה
 
 
 
 
 
 
 
סליקה אינטרנטית
 
 
 
צורת מכירה באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
צירוף קבצים: