טופס הצטרפות לשירותי ניכיון שוברי אשראי

 
לחתימת הסכם יש לצרף מסמכים נלווים.
 

פרטי איש קשר

 
 
 
 

פרטי בית העסק

 
 
 
 
 
 
אני סולק עם חברת אשראי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרטי חשבון בנק לזיכוי
 
 
 
 
כתובת בית עסק
 
 
 
 
 
 
פעילות בית העסק
 
 
 
 
 
 
 
לקוחות
 
 
 
 
 
 
אופן המכירה
 
 
 
 
 
 
 
סליקה אינטרנטית
 
 
 
צורת מכירה באתר